19.8 C
Warszawa
sobota, 20 lipca, 2024
Art. promocyjny

  Profesjonalnie kształcimy zawodowców

  Związek POiD współpracuje ze szkołami, w których kształcą się przyszli pracownicy branży budowlanej. Opowiadają o nich ich dyrektorzy – w tym numerze gościmy w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

  Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie to placówka oświatowa z bogatą historią i tradycją. Oferta edukacyjna szkoły jest szeroka i dostosowana do potrzeb współczesnego kształcenia. Zapewniamy mądrą i wszechstronną edukację. Zajmujemy się profesjonalnym kształceniem zawodowym. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Dzięki osiągnięciom uczniów Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych znalazł się 3 razy w rankingu szkół ponadgimnazjalnych dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi i laboratoriami. Uczniowie mają możliwość zdobywania umiejętności w nowoczesnych pracowniach ćwiczeń praktycznych.
  Szeroka oferta edukacyjna uwzględnia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i warsztatów dostosowanych do wymagań rynku pracy. Oferujemy również możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T.
  W skład bazy szkoły wchodzą: profesjonalne stanowiska do praktycznej nauki zawodu, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, nowoczesny plac manewrowy do nauki jazdy, klub „Bamber”, a także internat ze stołówką.
  Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę wśród społeczności szkolnej. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami organizujemy co roku wyjazdy do Francji, co kilka lat do Słowenii. Od trzech lat uczestniczymy w programie Erasmus+ „Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym”, w ramach którego nasi uczniowie mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych.
  Nasze kontakty zagraniczne to:

  • BTZ w Rohr Kloster (Centrum Kształcenia Zawodowego w Niemczech),
  • Szkoła rolnicza w Tourville we Francji,
  • Szkoła rolnicza w Ptuj w Słowenii,
  • Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze w Dolnej Saksonii,
  • Praktyki w Grecji w ramach programu Erasmus+.

  Historia szkoły

  Historia ZSR-B sięga roku 1920, kiedy Wielkopolska Izba Rolnicza uruchomiła w Lesznie szkołę rolniczą. Na początku cykl kształcenia trwał 2 lata, zimą uczono teorii, a w miesiącach letnich uczniowie odbywali praktykę we wzorcowych majątkach ziemskich. Kierunki i sposoby kształcenia zmieniały się, ale zawsze były specjalności ogrodnicze i ogólnorolne. Szkoła również była rozbudowywana. W roku 1976 zmieniono jej nazwę na Zespół Szkół Rolniczych im. Synów Pułku.W latach dziewięćdziesiątych XX wieku poszerzono ofertę edukacyjną o Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Liceum Techniczne. 01.09.2002 r. doszło do połączenia dwóch placówek: Zespołu Szkół Rolniczych z Zespołem Szkół Budowlanych. Od tego momentu szkoła funkcjonuje pod nazwą: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku. Przez blisko 100 lat istnienia szkoły były organizowane jubileuszowe obchody: 50-lecia, 75-lecia i 90-lecia działalności szkoły. W 2020 roku szkoła będzie obchodzić 100-lecie swojej działalności. W ostatnich latach rozbudowano bazę dydaktyczną szkoły o kolejne pracownie i poszerzono ofertę edukacyjną o nowe kierunki. Obecna oferta edukacyjna szkoły obejmuje następujące zawody:

  • na poziomie technikum: zawody okołorolnicze: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych; zawody budowlane: technik budownictwa, od 1 września 2019 – technik robót wykończeniowych w budownictwie;
  • na poziomie branżowej szkoły I stopnia: zawody okołorolnicze: rolnik, ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; zawody budowlane: murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, od 1 września 2019 – monter stolarki budowlanej.

  Uczniowie klas budowlanych zajmują wysokie miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, corocznie są laureatami Międzyszkolnego Turnieju Budowlanego, organizowanego przez Międzynarodową Wyższą Szkolę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, rywalizują na poziomie branżowej szkoły I stopnia w Turnieju Budowlanym ZŁOTA KIELNIA. Od 2015 r. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych jest organizatorem Międzypowiatowego Turnieju Umiejętności Zawodowych „Sprawny murarz”, niezmiennie zajmując I lub II miejsce.
  Obecnie, w roku szkolnym 2019-2020 w ZSR-B w Lesznie kształci się ponad 600 uczniów. Połowę z nich stanowią

  Zdaniem dyrektora szkoły

  O nowym zawodzie „monter stolarki budowlanej” i o kształceniu zawodowym rozmawiamy z Panią Kamillą Sprengel, dyrektorką Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

  Od września 2018, dzięki staraniom Związku POiD, pojawił się nowy zawód – monter stolarki budowlanej. Prowadziliście Państwo rekrutację do klas o tym profilu. Skąd decyzja, żeby zainteresować uczniów nowym kierunkiem kształcenia?
  Już od roku obserwowaliśmy dążenia Związku POiD do wprowadzenia nowego zawodu do katalogu zawodów pod nazwą: monter stolarki budowlanej. Jako szkoła kształcąca młodzież w różnych zawodach, nieustannie staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań kandydatów.
  Rzeczywiście w tym roku szkolnym postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę branżowej szkoły I stopnia o zawód monter stolarki budowlanej. W tym celu podpisaliśmy list intencyjny z lokalną firmą AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. – producentem najnowocześniejszych rozwiązań okienno-drzwiowych do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

  W powstanie nowego kierunku nauczania w Państwa szkole zaangażowała się firma AWILUX. Na czym polega współpraca?
  Firma AWILUX wyraziła chęć współpracy w realizacji kształcenia praktycznego uczniów. Na potrzeby promocji zawodu firma udostępniła film instruktażowy. Szkoła przygotowała również, w naturalnych warunkach pracy, materiał promujący zawód, a sala praktycznej nauki zawodu w szkole pozyskała okno do montażu.

  Ilu uczniów już rozpoczęło naukę zawodu monter stolarki? Z jakich ułatwień i pomocy korzystają?
  Mimo znacznego zainteresowania zawodem w okresie rekrutacyjnym ostatecznie naukę rozpoczęło kilku uczniów – w ramach klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej, w której kształcą się również uczniowie w innych zawodach. Przedmioty kształcenia teoretycznego realizują w szkole, natomiast kształcenie praktyczne w klasie pierwszej odbywa się pod okiem nauczyciela ZSR- -B w firmie AWILUX, zlokalizowanej w Lesznie w niedalekiej odległości od siedziby szkoły.
  W pierwszej klasie uczniowie zapoznają się z materiałami niezbędnymi do produkcji okien, poznają technologię produkcji i rozwiązania niezbędne do późniejszego montażu okien. Dotychczas odwiedzili zakład Winkhaus-Polska Sp. z o.o. Sp.k., producenta okuć okiennych i drzwiowych w Rydzynie. W planach jest również wycieczka do lokalnego producenta okien drewnianych – firmy Bracia Kowalscy koło Rawicza.

  Aby podnieść jakość kształcenia, wzięliśmy udział w szkoleniach dla nauczycieli, opracowanych i realizowanych przez Związek POiD.

  Jak nauczyciele przygotowują się do nauczania nowego zawodu? Czy również mogą liczyć na pomoc producentów stolarki w zakresie doszkalania?
  W oparciu o podstawę programową dla zawodu został opracowany ramowy program nauczania. Aby podnieść jakość kształcenia, zdecydowaliśmy się skorzystać z cyklu szkoleń dla nauczycieli, opracowanych i realizowanych przez Związek POiD. We wrześniu z pierwszego bloku szkoleniowego skorzystała nauczycielka ZSR-B odpowiedzialna za edukację teoretyczną i praktyczną grupy chłopców, uczących się zawodu montera.

  Jak szkoła chce promować ten kierunek nauczania i przekonać uczniów, ze monter stolarki budowlanej to atrakcyjny zawód? Kto zadeklarował pomoc przy promocji tego kierunku nauczania?
  Podobnie jak w roku ubiegłym, już od wiosny rozpoczniemy ponownie promocję oferty edukacyjnej szkoły. Wierzę, że korzystając z wypracowanych standardów, materiałów szkoleniowych pozyskanych od Związku POiD, partnera w edukacji firmy AWILUX, a także innych firm z branży uda nam się zainteresować zawodem kolejnych kandydatów.

  Jakie są perspektywy dla przyszłych monterów stolarki?
  Silne wsparcie lokalnego środowiska branżowego jest gwarantem zatrudnienia absolwentów po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia w zawodzie, ponieważ brakuje wykwalifikowanych pracowników do montażu okien, drzwi i bram.

  Jakie jest dziś ogólnie zainteresowanie młodzieży nauką zawodów budowlanych – czy jest dużo chętnych? Czy zauważalny obecnie na rynku brak fachowców (który dla absolwentów szkół budowlanych oznacza brak problemów ze znalezieniem pracy) już przełożył się na większą liczbę chętnych do nauki zawodu?
  Trudno oszacować poziom naboru uczniów do klas w zawodach budowlanych i uzależnić go od bieżących ofert pracy w tej branży. Od lat mamy stabilny nabór do klasy w zawodzie technik budownictwa; rocznie szkołę kończy 20-30 absolwentów. Wśród zawodów budowlanych branżowej szkoły I stopnia największą grupę stanowią uczniowie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – średniorocznie na lokalny rynek pracy trafia 10-15 fachowców.

  Czy absolwenci są dobrze przygotowani do startu na rynku pracy? Czy w szkole branżowej można – oprócz samego zawodu – nauczyć się jak być przedsiębiorcą?
  W cyklu kształcenia korzystamy ze wsparcia edukacyjnego firm budowlanych prowadzących warsztaty i szkolenia, podczas których prezentowane są nowe materiały i technologie – nasi absolwenci, wchodząc na rynek pracy, znają więc podstawy obecnych trendów w budownictwie.
  Możliwości nabywania umiejętności w szkolnej Pracowni Ćwiczeń Budowlanych, niezbędnych do pracy i działalności w budownictwie, muszą być wsparte przez zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże u pracodawcy. Edukacja zawodowa jest niezwykle kosztowna – bez wsparcia lokalnych firm branżowych, często na podstawie umów współpracy, nie byłaby możliwa na takim poziomie jak obecnie.

  Czy szkoła – dzięki współpracy z producentami – może pomagać absolwentom w znalezieniu zatrudnienia?
  Branża budowlana od lat boryka się z brakiem solidnych, dobrze przygotowanych i zmotywowanych pracowników. W tym celu umożliwiamy spotkania promocyjne firm na terenie szkoły. Często absolwenci zatrudniają się w zakładach, w których realizowali praktyki zawodowe. Trudno jednak oszacować procent młodzieży, która zatrudnia się w zawodzie zgodnym z wykształceniem.

  Latest Posts

  Najnowsze artykuły

  Polacane produkty