12.8 C
Warszawa
środa, 4 października, 2023
Art. promocyjny

  I Kongres Edukacji Budowlanej

  W październiku br. w Muszynie odbył się I KONGRES EDUKACJI BUDOWLANEJ, którego organizatorem były firma FAKRO, Polska Izba Budownictwa i Hotel ACTIVA. Firma FAKRO oraz Polska Izba Budownictwa od wielu lat zaangażowane są w działania związane z edukacją zawodową, a zwieńczeniem dotychczas realizowanych inicjatyw było wspólne zorganizowanie tegorocznego Kongresu.

  Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Kongres zgromadził prawie 100 osób zainteresowanych kształceniem w branży. Wśród zaproszonych gości byli: Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Joanna Rytel-Szczęsna, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Ewa Szuszman, Główny Specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, dyrektorzy szkół budowlanych, reprezentanci firm z branży budowlanej, stowarzyszeń oraz przedstawiciele prasy branżowej. Na rozpoczęcie Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Jacka Walkiewicza, psychologa, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, autora programów szkoleniowych i wykładów. Tematem spotkania, była „Pełna MOC w czasach zmian”, nie-zwykle merytoryczna, narracyjna i bardzo inspirująca prelekcja.

  Na rozpoczęcie Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Jacka Walkiewicza
  Na rozpoczęcie Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Jacka Walkiewicza

  Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce

  Drugiego dnia uczestnicy Kongresu odwiedzili siedzibę firmy FAKRO, która od 2000 r. była organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych. Spotkania te były przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń między szkołami i pracodawcami. Ze względu na zmieniające się potrzeby i trendy edukacyjne przedsiębiorstwo we współpracy z Polską Izbą Budownictwa postanowiło odświeżyć formułę wydarzenia, organizując tegoroczny I Kongres Edukacji Budowlanej. Spółka FAKRO powstała w 1991 r. i bardzo szybko z przedsiębiorstwa rodzinnego przerodziła się w międzynarodową korporację. W 1999 r. podjęto decyzję o współpracy ze szkołami budowlanymi i uczelniami. Zaczęto wówczas prowadzić szkolenia, publikować pomoce dydaktyczne, realizować wizyty w głównej siedzibie firmy w Nowym Sączu, a to tylko niektóre z wielu możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom przez FAKRO. Po powrocie uczestników kongresu do Muszyny rozpoczęła się debata, której kluczowym tematem były kierunki rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce. W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

  • Piotr Bartosiak, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
  • Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji i Nauki, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET),
  • Piotr Krzywda, wizytator, koordynator ds. kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, egzaminator OKE Wrocław, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET),
  • Małgorzata Ragiel, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.

  Moderatorką panelu była Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkól Budowlanych w Bydgoszczy, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, członkini Rady Polskiej Izby Budownictwa. Paneliści dyskutowali nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Podczas debaty zwrócono uwagę na potrzebę doradztwa zawodowego, promocję szkolnictwa zawodowego wśród rodziców i uczniów szkół podstawowych oraz finansowanie kształcenia zawodowego. Podczas dyskusji omówiono również program ministerialny związany z utworzeniem Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). To działanie, które realizowane jest w ramach projektu zakładającego integrację i trójstronną współpracę na linii szkoły – przedsiębiorcy – gminy.

  Panel dyskusyjny, dotyczący kierunków rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa
  Panel dyskusyjny, dotyczący kierunków rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa

  Szkolnictwo zawodowe dla młodocianych uczniów

  Trzeciego dnia omówiona została tematyka szkolnictwa zawodowego dla młodocianych uczniów, w której wzięli udział:

  • Tomasz Wika, Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
  • Anna Kuźma, v-dyrektor ds. personalnych firmy FAKRO
  • Jarosław Domowicz, Szef Akademii Technicznej w PPG Deco Poland.

  Tomasz Wika przedstawił, na czym polega kształcenie pracowników młodocianych i finansowanie kształcenia zawodowego dla młodocianych. Podczas panelu omówiono również problemy i propozycje rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego pomiędzy pracodawcami a uczniami młodocianymi.

  Moderatorem panelu był Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu i wiceprezes Polskiej Izby Budownictwa.

  Integracja edukacji i pracodawców w sektorze budownictwa – możliwości, potrzeby

  Na koniec trzeciego dnia prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i Lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa SRKB, poprowadził Seminarium nt. „Integracja edukacji i pracodawców w sektorze budownictwa – możliwości, potrzeby” i zaprezentował min. rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne. Profesor Hoła zarekomendował również wzór ramowego sektorowego porozumienia edukacyjnego o współpracy do wykorzystania przez dyrektorów szkół budowlanych oraz pracodawców.

  Kwalifikacje rynkowe dla budownictwa

  Ostatniego dnia Kongresu omówiono kwalifikacje rynkowe dla budownictwa, w których wziął udział sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, Marcin Witkowski. Podczas panelu zostały omówione zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na podstawie opisywanej kwalifikacji przez PSP – „Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych”, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku branży budowlanej.

  Podsumowanie paneli dyskusyjnych:

  • wyzwaniem dla zachęcania do podjęcia kształcenia zawodowego jest nieznajomość przez uczniów swoich predyspozycji oraz oferty zawodowej, stąd konieczne jest wsparcie młodzieży i rodziców poprzez doradztwo zawodowe,
  • najlepszą wiedzę o potrzebach rynku i możliwościach tworzenia miejsc pracy posiadają sami przedsiębiorcy; są oni otwarci na dzielenie się doświadczeniem ze szkołami,
  • władze państwowe powinny zapewnić możliwości regularnego dialogu z przedstawicielami gospodarki na temat szans i wyzwań rozwoju kształcenia zawodowego,
  • warto, aby dialog między władzami a pracodawcami, był oparty na wymianie informacji zarówno o plany obu stron w zakresie tworzonych regulacji i rozwiązań praktycznych, jak i wynikach ewaluacji wdrożonych już rozwiązań
  • kształcenie zawodowe nie powinno być dla zakładu pracy kosztem, a inwestycją,
  • konieczna jest kampania społeczna, nastawiona na pokazanie roli i znaczenia edukacji budowlanej,
  • niezbędne jest odbudowanie etosu zawodu budowlańca, bo sami nie przekonamy społeczeństwa, że to ciekawa i nowoczesna branża dająca szansę rozwoju,
  • niska satysfakcja z pracy, relatywnie niskie płace wpływają na malejące zainteresowanie młodych osób zawodem nauczyciela,
  • niezbędne są działania, które wzmocnią rangę zawodu nauczyciela zarówno wśród społeczeństwa, jak i decydentów oświatowych,
  • Branżowe Centra Umiejętności, mają tworzyć swoiste centrum kształcenia i wymiany doświadczeń między szkolnictwem zawodowym, biznesem i uczelniami.
  Kongres był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej
  Kongres był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej.

  Podsumowanie Kongresu

  Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Dyskutowano nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Konkluzja jest taka, że rynek budowlany potrzebuje wyspecjalizowanych, młodych fachowców, a przygotowanie ich na rynek pracy musi łączyć się z praktyczną nauką zawodu na wysokim poziomie, profesjonalną kadrą nauczycieli zawodu, współpracą z pracodawcami i odpowiednim finansowaniem. Stwierdzono również, że praca w budownictwie jest innowacyjna i wykorzystująca nowoczesne technologie. Wskazano także, jak ważne jest profesjonalne doradztwo zawodowe na poziomie szkół podstawowych.

  Jesteśmy dumni, że jako firma FAKRO mogliśmy po raz kolejny stworzyć przestrzeń integrującą edukację i przedsiębiorców, czego efektem było wspólne wytyczenie kierunków rozwoju kształcenia kadr na potrzeby branży budowlanej. Szczególnie po okresie nauczania zdalnego Kongres był doskonałą okazją do bezpośrednich spotkań oraz poruszenia ważnych, z perspektywy integracji edukacji i biznesu, kwestii. Zaplanowano również termin II Kongresu Edukacji Budowlanej na rok 2024.
  Paweł Kołbon, Kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami, FAKRO

  Latest Posts

  Najnowsze artykuły

  Polacane produkty