-3.9 C
Warszawa
sobota, 2 grudnia, 2023
Art. promocyjny

  Gwarantujemy jakość i doświadczenie w zawodowym kształceniu budowlanym młodzieży

  Związek POiD współpracuje ze szkołami, w których kształcą się przyszli pracownicy branży budowlanej. Opowiadają o nich ich dyrektorzy – w tym numerze gościmy w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

  Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu to jedyna szkoła publiczna w mieście, która gwarantuje jakość i doświadczenie w zawodowym kształceniu budowlanym młodzieży. Potwierdza to jej 55-letnia obecność na rynku edukacyjnym, dobra opinia, osiągnięcia, a przede wszystkim – liczba absolwentów znajdujących pracę i uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych. Młodzież zdobywa tu wiedzę pod okiem doświadczonych pedagogów, inżynierów, specjalistów w swoich dziedzinach, z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.
  Szkoła posiada nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, przestronne sale, pracownie, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz boisko wielofunkcyjne. Obiekt jest monitorowany, ma dobrą lokalizację – w centrum Inowrocławia. Przede wszystkim jednak szkoła oferuje bogatą oraz dopasowaną do oczekiwań i zainteresowań młodzieży ofertę – zawody poszukiwane na rynku pracy.

  W roku szkolnym 2019/2020 młodzież kształci się w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik renowacji elementów architektury,
  • technik geodeta,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik architektury krajobrazu,
  • murarz – tynkarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

  Co zapewnia szkoła

  W szkole uczniowie mają zapewnione dobre przygotowanie praktyczne u potencjalnych pracodawców, a nauka języka obcego ułatwia zatrudnienie w firmach zagranicznych. Ponadto młodzież uczestniczy w wyjazdach na targi branży, w jakich kształci szkoła, konferencjach, seminariach, wykładach, pokazach oraz warsztatach nowych technologii z wykorzystaniem materiałów i nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Liczne wycieczki do miejsc związanych z budową nowoczesnych obiektów są też formą praktycznego kształcenia zawodowego.

  Współpraca

  Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami, m.in. z:

  • Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,
  • Wyższą Szkoła Gospodarki,
  • Inowrocławskim Pułkiem Inżynieryjnym
  • Firmą Geodezyjną Leica Geosystem,
  • Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Gesal” w Inowrocławiu,
  • Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy,
  • Zespołem Edukacyjnym „Blok” w Toruniu i wieloma innymi.

  Warto wspomnieć, że przy Zespole Szkół Budowlanych działa „Koło Młodej Kadry” Polskich Związków Inżynierów i Techników Budownictwa – „PZITB oddział Toruń”. W szeregach koła działają absolwenci technikum budowlanego, studenci budownictwa oraz uczniowie klas programowo najwyższych technikum.

  Gwarantujemy jakość i doświadczenie w zawodowym kształceniu budowlanym młodzieży. Fot. Archiwum szkoły
  Fot. Archiwum szkoły

  Osiągnięcia

  Uczniowie „Budowlanki” mogą poszczycić się prestiżowymi osiągnięciami zarówno w sferze zawodowej, jak i sportowej. Mamy kilku mistrzów i wicemistrzów w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”; inowrocławska Budowlanka została uznana Najlepszą Szkołą Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Kilkukrotnie uzyskaliśmy tytuł Mistrza Polski Szkół Budowlanych w koszykówce chłopców.
  Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz duża liczba stypendystów Prezesa Rady Ministrów za dobre wyniki w nauce to najlepsza wizytówka szkoły.

  Gwarantujemy jakość i doświadczenie w zawodowym kształceniu budowlanym młodzieży. Fot. Archiwum szkoły
  Fot. Archiwum szkoły

  Zdaniem dyrektora szkoły

  O sposobach promocji zawodu „monter stolarki budowlanej” i o kształceniu zawodowym rozmawiamy z Panem Marcinem Kulsem, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

  Jakie jest dziś zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi – czy jest dużo chętnych kandydatów do nauki?
  Obecnie jest zdecydowanie mniej uczniów niż kiedyś, choć na dzień dzisiejszy obserwujemy tendencję wzrostową. Liczba kierunków, z których może wybierać młody człowiek, ciągle rośnie. Co roku Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu przygotowuje szeroką ofertę kształcenia zawodowego z obszaru budowlanego. Wśród młodzieży przychodzącej do naszej szkoły największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki:
  na poziomie technikum: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  w Branżowej Szkole I stopnia przoduje monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz–tynkarz.

  We wrześniu 2018 pojawił się nowy zawód – monter stolarki. Czy uczniowie już zainteresowali się tym zawodem? Jak planujecie promować ten kierunek nauczania?
  W roku szkolnym 2019/2020 podjęliśmy próbę uruchomienia tego kierunku w Branżowej Szkole I stopnia, jednak zainteresowanie nie było jeszcze wystarczające, by wystartować z nauką. Myślę, że świadomość młodzieży na tę chwilę jest jeszcze zbyt mała. Młodzież nie zna potrzeb rynku pracy. Nie orientuje się, na jakie zawody jest aktualnie deficyt.
  Wszyscy jesteśmy świadomi, że nie każda firma montująca okna i drzwi potrafi zrobić to prawidłowo. Wykonawstwo w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia. Ma to związek z tym, że brakuje specjalistów w tej branży. Dlatego – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy – dążymy do tego, aby jak najszybciej uruchomić w naszej szkole nauczanie zawodu „monter stolarki budowlanej”.
  Cały czas pracujemy nad promocją tego zawodu. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach na temat prawidłowego montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Tworzymy też bazę dydaktyczną, między innymi pozyskując literaturę fachową oraz materiały instruktażowe.

  Jakiej pomocy potrzebuje szkoła, by rozpromować wśród uczniów nowy zawód? Czy planujecie Państwo np. znaleźć firmy, producentów, którzy obejmą swym patronatem uczniów zawodu monter stolarki?
  Chętnie podejmiemy współpracę z producentami oraz instytucjami branżowymi. Myślimy o otwarciu klasy patronackiej na określonych zasadach współpracy – cały czas nad tym pracujemy.
  Związek Polskie Okna i Drzwi zaprosił naszych nauczycieli na trzydniowe szkolenie, które odbyło się w siedzibie firmy FAKRO w Nowym Sączu. Firma FAKRO zadeklarowała pomoc oraz chęć współpracy. W połowie lutego zgodnie z deklaracją firmy szkoła ma otrzymać stelaż ćwiczeniowy do montażu okien dachowych.

  Chcemy czynnie uczestniczy w różnych formach pomocy ze strony producentów stolarki okiennej i drzwiowej.

  Jak nauczyciele przygotowują się do nauczania nowego zawodu? Czy branża (producenci stolarki, stowarzyszenia branżowe) oferują pomoc w tym zakresie, organizują szkolenia?
  Jak już wcześniej wspomniałem, nasi nauczyciele cały czas uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i doskonalą swój warsztat pracy, tak aby sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy. Nawiązują współpracę ze środowiskiem lokalnych producentów okien i drzwi oraz firmami zajmującymi się dystrybucją i montażem stolarki.

  Jak wygląda przygotowanie szkół budowlanych do praktycznej nauki zawodu, jak wyposażone są warsztaty szkolne? Czy w przygotowaniu poszczególnych pracowni pomagają producenci? Jak to wygląda w Waszej szkole?
  Nasze ponad 55-letnia tradycja w kształceniu zawodowym pozwoliła wypracować ścieżki pracodawców stale współpracujących ze szkołą. Skala współpracy z lokalnym środowiskiem pracy jest wieloaspektowa. Z wieloma zakładami prowadzimy owocną współpracę od wielu już lat, ale co roku pozyskujemy także nowe firmy.
  Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami z branż związanych z kierunkami kształcenia uczniów. U pracodawców odbywają się między innymi zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane w różnych formach, jak zajęcia praktyczne, wyjścia dydaktyczne, wycieczki przedmiotowe, wizyty studyjne, warsztaty, praktyki zawodowe.
  W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z programów nauczania różnych zawodów współpracujemy z innymi jednostkami, które wspomagają nas w edukacji przyszłych fachowców.

  Czy absolwenci szkoły mogą liczyć na szybkie znalezienie pracy? Czy szkoła prowadzi lub planuje prowadzić współpracę z producentami z regionu w tym celu?
  Wysoka jakość kształcenia naszej szkoły umożliwia naszym absolwentom szybkie znalezienie pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale również na rynku branży budowlanej w całej Polsce. Duża liczba naszych podopiecznych zakłada własne działalności gospodarcze, świadcząc usługi o wysokiej jakości. Nasza szkoła, dbając o wysokie standardy nauczania, współpracuje z wieloma podmiotami i firmami branży budowlanej, starając się o jak najlepsze przygotowanie przyszłego pracownika do wymagającego rynku pracy. W związku z tym jako szkoła uczestniczymy w licznych szkoleniach i pokazach firm budowlanych w celu poznania nowoczesnych technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych pojawiających się dynamicznym rozwijającym sektorze budowlanym.

  Latest Posts

  Najnowsze artykuły

  Polacane produkty