-3.9 C
Warszawa
sobota, 2 grudnia, 2023
Art. promocyjny

  Szkolenia Fakro zgodne ze standardem IFD

  O szkoleniach dla dekarzy oraz zasadach przyznawania paszportów dekarskich opowiada Paweł Kołbon, kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami w firmie FAKRO.

  Czym są certyfikaty dekarskie?

  Certyfikat otrzymuje dekarz po przebytym szkoleniu, które organizuje producent będący partnerem lub członkiem IFD, czyli INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE ROOFING TRADE. Oczywiście szkolenia muszą być zgodne z wyznaczonymi przez nich standardami. Organem zatwierdzającym jakość szkolenia jest natomiast organizacja krajowa – w Polsce jest to Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, z którym od wielu lat współpracujemy.
  W ofercie mamy dostępne szkolenia teoretyczne i praktyczne z ćwiczeniami montażu.
  Liczba punktów zależy od złożoności szkolenia. Najwyżej punktowane są szkolenia specjalistyczne, systemowe z udziałem innych firm branżowych, również członków IFD.

  Szkolenia Fakro zgodne ze standardem IFD

  Czemu mają służyć paszporty dekarskie?

  Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się cofnąć do roku 2014. Wtedy zorganizowano pierwsze spotkanie robocze na temat edukacji i szkoleń IFD. Spotkanie inicjowane było przez ówczesnego Prezydenta IFD – (jedynego jak dotąd Polaka na tym stanowisku w historii Federacji), pana Michała Olszewskiego.
  Przedstawił on projekt „Paszportu dekarskiego”, który mógłby być dla dekarza międzynarodowym dokumentem identyfikującym oraz potwierdzającym jego kompetencje zawodowe.

  Paszport dekarski to międzynarodowy dokument, identyfikujący dekarza i potwierdzający jego kompetencje zawodowe.

  Informowałby, u których producentów i z jakich dziedzin odbył szkolenie. Pierwszym krokiem było uzyskanie informacji od wszystkich federacji krajowych należących do IFD, na jakim poziomie odbywają się szkolenia. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że każdy kraj ma inne przepisy związane z kwalifikacjami określającymi zawód dekarza. Po uzyskaniu potrzebnych informacji podczas walnego zgromadzenia IFD został uchwalony „Paszport dekarski” pod hasłem „Certyfikat Szkoleniowy IFD”.

  Kto wydaje paszporty dekarskie – IFD, PSD czy producenci?

  Jedyną organizacją uprawnioną do wydawania paszportów dekarskich jest IFD. Jako renomowana organizacja, ciesząca się ogromnym autorytetem, zaświadcza o wysokim poziomie i prestiżu tego dokumentu. IFD przyznaje również punkty w zależności od rodzaju szkolenia. Natomiast organizator szkolenia po weryfikacji przekazuje dokumenty dekarzom.

  Kto może je otrzymać – tylko dekarze zrzeszeni w PSD czy wszyscy?

  Paszport może otrzymać każdy czynny zawodowo dekarz, który aktywnie bierze udział w szkoleniach certyfikowanych przez IFD. Nie jest tutaj wymagana przynależność dekarza do jakiegokolwiek związku. Natomiast, co trzeba podkreślić, firma prowadząca szkolenie musi być członkiem IFD.
  Dlatego też FAKRO będzie realizować takie szkolenia. Ich efektem będzie wzmocnienie kompetencji i umiejętności w zakresie doradztwa i montażu produktów FAKRO. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ szkolimy od wielu lat i mamy ogromne doświadczenie. Bazując na zaufaniu i dobrych relacjach, współpracujemy z wieloma dekarzami.
  Jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie, słuchamy ich głosu, potrzeb rynku. To partnerstwo jest dla nas bardzo cenne.

  Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać paszport dekarski?

  Jak wspomniałem wcześniej, należy uczestniczyć w certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez partnerów IFD spełniających wszystkie wymagania do przeprowadzania takich szkoleń. Jeżeli dekarz pracujący w zawodzie chciałby uczestniczyć w takim szkoleniu realizowanym przez FAKRO, wystarczy się po prostu na nie zapisać. Warto podkreślić, że firma z Nowego Sącza jako pierwsza w Polsce szkoli swoich partnerów według wytycznych przygotowanych przez IFD. Nadaje także dekarzom punkty za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu rozwiązań i montażu okien dachowych.

  Jak działa taki paszport? Jakie korzyści daje dekarzom?

  Każdy dekarz, który brał udział w szkoleniach certyfikowanych IFD, otrzyma PIN – jest to numer, który widnieje na spersonalizowanym certyfikacie. W dalszej perspektywie będzie to karta chipowa.
  Na tej podstawie potencjalny pracodawca będzie mógł sprawdzić umiejętności pracownika oraz uzyskać informacje, w jakich szkoleniach brał udział. Dzięki temu będzie pewien, że przeszedł on szkolenia w różnych technologiach czy systemach, np. zna podstawy prawidłowego montażu okien dachowych.
  Dla pracodawcy jest to niezwykle cenna wiedza, pozwalająca określić poziom wykwalifikowania pracownika.
  Dla dekarzy poszukujących pracy to prestiżowa karta przetargowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Czy po otrzymaniu paszportu konieczne są dodatkowe działania, na przykład szkolenia?

  Zgodnie z zasadami przyjętymi przez IFD dekarz otrzymuje paszport już po pierwszym szkoleniu. Jednak to od niego samego zależy, czy będzie chciał podnosić swoje kwalifikacje. Ciągłe kształcenie jest w cenie, ponieważ w dzisiejszych czasach inwestorzy są bardzo wymagający, a nowa technologia bardzo szybko zastępuje starą.
  Tutaj nie ma miejsca na stagnację, bo grozi ona pozostaniem w tyle. Dekarz, aby być na bieżąco z nowościami, które są wprowadzane na rynek, powinien uczestniczyć w takich szkoleniach systematycznie.
  Można powiedzieć, że zdobywając nową wiedzę i podnosząc kwalifikacje, staje się dekarzem na miarę czasów.

  Paweł KOŁBON
  kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami w firmie FAKRO, członek Rady Polskiej Izby Budownictwa oraz członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

  Latest Posts

  Najnowsze artykuły

  Polacane produkty